Järnvägsartiklar på Svenska lok

Statens Järnvägars smalspårslok
Gillar du artikeln?
Dela den:

Här är en förteckning av alla Statens Järnvägars smalspårslok, dvs ånglok, ellok, motorlok och lokomotorer. Förteckningen innehåller inte motorvagnar och rälsbussar. Flertalet fordon övertogs i samband med förstatligandet ca 1940 - 1950. Genom att klicka på ett enkelt lok kan man följa lokets historia bakåt i tiden.

SJ lok för 891 mm
Ånglok
SJ Bp 3000
SJ Cp 3001
SJ Cp 3002
SJ L14p 3003
SJ Lp 3004
SJ Lp 3005
SJ Lp 3006
SJ Lp 3007
SJ L2p 3008
SJ L3p 3009
SJ L3p 3010
SJ L4p 3011
SJ L5p 3012
SJ L5p 3013
SJ L5p 3014
SJ L5p 3015
SJ L5p 3016
SJ L5p 3017
SJ L5p 3018
SJ L6p 3019
SJ L7p 3020
SJ L8p 3021
SJ L8p 3022
SJ L8p 3023
SJ L8p 3024
SJ L9p 3025
SJ L10p 3026
SJ L11p 3027
SJ L12p 3028
SJ L13p 3029
SJ Np 3030
SJ Np 3031
SJ Np 3032
SJ N2p 3033
SJ Åp 3034
SJ Sp 3035
SJ S2p 3036
SJ S2p 3037
SJ S2p 3038
SJ S2p 3039
SJ Ep 3040
SJ Gp 3041
SJ Gp 3042
SJ Gp 3043
SJ Np 3044
SJ Np 3045
SJ N3p 3046
SJ N3p 3047
SJ Kp 3048
SJ Kp 3049
SJ Np 3050
SJ Np 3051
SJ Np 3052
SJ Np 3053
SJ S11p 3054
SJ S11p 3055
SJ S11p 3056
SJ S11p 3057
SJ S12p 3058
SJ W3p 3059
SJ B2p 3060
SJ K2p 3061
SJ K2p 3062
SJ K2p 3063
SJ K3p 3064
SJ K4p 3065
SJ K4p 3066
SJ K4p 3067
SJ K4p 3068
SJ L15p 3069
SJ L15p 3070
SJ Np 3071
SJ N4p 3072
SJ N5p 3073
SJ S5p 3074
SJ S10p 3075
SJ S13p 3076
SJ S13p 3077
SJ S13p 3078
SJ S13p 3079
SJ S14p 3080
SJ S15p 3081
SJ S16p 3082
SJ S17p 3083
SJ S18p 3084
SJ S18p 3085
SJ S19p 3086
SJ S20p 3087
SJ S20p 3088
SJ S2p 3089
SJ S2p 3090
SJ S5p 3091
SJ S5p 3092
SJ S5p 3093
SJ S5p 3094
SJ S21p 3095
SJ S5p 3096
SJ S5p 3097
SJ S8p 3098
SJ S8p 3099
SJ S8p 3100
SJ S8p 3101
SJ S8p 3102
SJ S10p 3103
SJ W4p3104
SJ B2p 3105
SJ B2p 3106
SJ B2p 3107
SJ B3p 3108
SJ B3p 3109
SJ B4p 3110
SJ C2p 3111
SJ C2p 3112
SJ C2p 3113
SJ C2p 3114
SJ C3p 3115
SJ C3p 3116
SJ Gp 3117
SJ Gp 3118
SJ Gp 3119
SJ Gp 3120
SJ G3p 3121
SJ K4p 3122
SJ K4p 3123
SJ L16p 3124
SJ L16p 3125
SJ L16p 3126
SJ L16p 3127
SJ L17p 3128
SJ L17p 3129
SJ L17p 3130
SJ S22p 3131
SJ Gp 3132
SJ Gp 3133
SJ Gp 3134
SJ Gp 3135
SJ K5p 3136
SJ S5p 3137
SJ S5p 3138
SJ S23p 3139
SJ S24p 3140
SJ W5p 3141
SJ L15p 3142
SJ L15p 3143
SJ L15p 3144
SJ L15p 3145
SJ L15p 3146
SJ L18p 3147
SJ L18p 3148
SJ L19p 3149
SJ L19p 3150
SJ G2p 3151
SJ G3p 3152
SJ G3p 3153
SJ Kp 3154
SJ Kp 3155
SJ Np 3156
SJ Np 3157
SJ Np 3158
SJ N4p 3159
SJ N4p 3160
SJ N4p 3161
SJ N6p 3162
SJ N6p 3163
SJ N6p 3164
SJ N7p 3165
SJ S20p 3166
SJ S20p 3167
SJ S20p 3168
SJ S25p 3169
SJ S25p 3170
SJ S25p 3171
SJ S26p 3172
SJ S26p 3173
SJ S27p 3174
SJ S27p 3175
SJ S28p 3176
SJ S28p 3177
SJ Np 3178
Gillar du artikeln?
Dela den:
Nästa artikel:
Rapidloket

Jag vill lägga till följande på denna sida: