SJ S23p 3139


SJ S23p 3139


SJ S23p 3139 tillverkades av KMV 1899. Tillverkningsnummer 66.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 10. Slopat 1954. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: