SJ S18p 3084


SJ S18p 3084


SJ S18p 3084 tillverkades av Nohab 1907. Tillverkningsnummer 834.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 49. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 11. Loktjänsten från min horisont

Järnvägsminnen 11. Loktjänsten från min horisont
Pris 204 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: