SJ Np 3050


SJ Np 3050 tillverkades av Motala 1920. Tillverkningsnummer 664.
891 mm 1D ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 6. Slopat 1962. 19xx till Tjustbygdens Järnvägsförening.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: