SJ Np 3050


SJ Np 3050 tillverkades av Motala 1920. Tillv.nr. 664.
891 mm 1D ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 6. Slopat 1962. 19xx till Tjustbygdens Järnvägsförening.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

GC V5 177

Jag vill lägga till följande på denna sida: