SJ S26p 3173


SJ S26p 3173


SJ S26p 3173 tillverkades av Nohab 1904. Tillverkningsnummer 752.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från NÖJ 11. Slopat 1955. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: