SJ S5p 3138


SJ S5p 3138


SJ S5p 3138 tillverkades av KMV 1901. Tillverkningsnummer 75.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 12. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: