SJ S8p 3099


SJ S8p 3099


SJ S8p 3099 tillverkades av Nohab 1906. Tillverkningsnummer 787.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 44. Slopat 1953. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: