SJ G3p 3121


SJ G3p 3121


SJ G3p 3121 tillverkades av Nohab 1903. Tillverkningsnummer 714.
891 mm D-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 35. Slopat 1950. Skrotat 1951 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ Rc2 1072

Jag vill lägga till följande på denna sida: