SJ K3p 3064


SJ K3p 3064


SJ K3p 3064 tillverkades av Nohab 1890. Tillverkningsnummer 314.
891 mm C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från GJ 4. Slopat 1952. Skrotat 1952 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ DHa 1479

Jag vill lägga till följande på denna sida: