SJ S24p 3140


SJ S24p 3140


SJ S24p 3140 tillverkades av Falun 1913. Tillverkningsnummer 166.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 15. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till (VMF) Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: