SJ Zr 147


SJ Zr 147 tillverkades av Bjurström 1931. Tillverkningsnummer 104.
1067 mm lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 1. Omlittererades 1944 till SJ Zt 147. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till AB Slipmaterial, Västervik, Sverige

SJ G2 1426

Jag vill lägga till följande på denna sida: