SJ K5p 3136


SJ K5p 3136


SJ K5p 3136 tillverkades av Nohab 1879. Tillverkningsnummer 102.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 4. Slopat 1953. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: