SJ Z4p 398


SJ Z4p 398 tillverkades av KVAB 1956. Tillverkningsnummer 119.
891 mm lokomotor för Statens Järnvägar. Ombyggd 1969 till SJ Z4t 398 med 1067 mm spårvidd. Slopat 1979. Skrotat 1979 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: