SJ T2p 3525


SJ T2p 3525


SJ T2p 3525 tillverkades av ASJ-F 1957. Tillverkningsnummer 764.
891 mm diesellok tillhörande Statens Järnvägar. 1959 från SRJ 5. Uthyrt 1964-68 till DONJ. Avställt 1968. Slopat 1971. Skrotat 1971 i Vislanda.
Länk till AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen