SJ N7p 3165


SJ N7p 3165


SJ N7p 3165 tillverkades av Nohab 1915. Tillverkningsnummer 1060.
891 mm 1D ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från VB 10. Slopat 1960. Skrotat 1960 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ F 1200

Jag vill lägga till följande på denna sida: