SJ L3r 4014


SJ L3r 4014


SJ L3r 4014 tillverkades av Helsingborg 1915. Tillverkningsnummer 49.
1067 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 10. Omlittererades 1944 till SJ L3t 4014. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.
Länk till Helsingborgs Mekaniska Verkstad, Helsingborg, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: