SJ S10p 3075


SJ S10p 3075


SJ S10p 3075 tillverkades av Nohab 1895. Tillverkningsnummer 420.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från KlRJ 4. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: