SJ S2p 3090


SJ S2p 3090


SJ S2p 3090 tillverkades av KVAB 1921. Tillverkningsnummer 5.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från LJ 6. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

SJ Rc3 1051

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen