SJ K4p 3066


SJ K4p 3066


SJ K4p 3066 tillverkades av KMV 1901. Tillverkningsnummer 72.
891 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från SlRJ 2. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige

Järnvägsböcker

Karlstad Östra station

Karlstad Östra station
Pris 420 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: