SJ C2r 4003


SJ C2r 4003


SJ C2r 4003 tillverkades av Nohab 1900. Tillverkningsnummer 588.
1067 mm 2B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 5. Omlittererades 1944 till SJ C2t 4003. Omlittererades 1948 till SJ W3t 4003. Slopat 1957. Skrotat 1959 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: