SJ Gp 3119


SJ Gp 3119 tillverkades av Motala 1937. Tillverkningsnummer 836.
891 mm 1D-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 29. Slopat 1965. Sålt 1967 till SkLJ.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ Gp 3119
SJ D 721

Jag vill lägga till följande på denna sida: