SJ S5r 4030


SJ S5r 4030


SJ S5r 4030 tillverkades av Nohab 1907. Tillverkningsnummer 846.
1067 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1943 från KVBJ 14. Omlittererades 1944 till SJ S5t 4030. Slopat 1962. Skrotat 1962 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: