SRJ 50


SRJ 50 tillverkades av DEVA 1939. Tillv.nr. 54.
891 mm dieselelektrisk lok för Stockholm-Roslagens Järnvägar. 400 hk. Ombyggd 1944 till elektriskt lok. 1959 till SJ Bap 3250. 1972 till RB 3250.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige

GC Rc4 1298

Jag vill lägga till följande på denna sida: