SJ N4p 3159


SJ N4p 3159


SJ N4p 3159 tillverkades av Motala 1921. Tillverkningsnummer 667.
891 mm 1D1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från NÖJ 17. Slopat 1963. Skrotat 1964 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ Ke 872

Jag vill lägga till följande på denna sida: