SRJ 52


SRJ 52 tillverkades av ASEA 1942. Tillv.nr. 1045.
891 mm ellok för Stockholm-Rimbo Järnväg. 1959 till SJ Bbp 3252. 1972 till RB 3252. Skrotat 1992 i Mörby.
Länk till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige

SRJ 52

Jag vill lägga till följande på denna sida: