SJ Cp 3002


SJ Cp 3002 tillverkades av Falun 1902. Tillverkningsnummer 14.
891 mm ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1940 från KTsJ 12. Omlittererades 1948 till SJ Wp 3002. Slopat 1955. Skrotat 1956 i Vislanda.
Länk till (VMF) Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun, Sverige

SJ Cp 3002

Jag vill lägga till följande på denna sida: