Järnvägsartiklar på Svenska lok

Rapidloket
Gillar du artikeln?
Dela den:

Rapidloket
Våren 1955 levererades till SJ de två första expressloken av den nya Ra-typen, vilkas konstruktion i flera avseender avviker från tidligare i Sverige utbildad praxis. Nydqvist & Holm AB har utfört den mekaniska och ASEA den elektriska delen. Loket har följande data: 150 km/h, 2 648 kW (3 600 hk), vikt 61 t, vilket innebär ett icke tidligare uppnått resultat ifråga om inbyggd motoreffekt per ton lokvikt. En beskrivning av dessa lok lämnas liksom en redogörelse för drifterfarenheter och utförda specielle undersökningar över gångegenskaper och mekaniska påkänningar.
Pdf-fil, 14 sidor, 21 Mb.
         Download

Gillar du artikeln?
Dela den:

Jag vill lägga till följande på denna sida: