SJ 3Lr 4015


SJ 3Lr 4015


SJ 3Lr 4015 tillverkades av Helsingborg 1915. Tillverkningsnummer 50.
1067 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 11. Omlittreradeses 1944 till SJ L3t 4015. Slopat 1957. Skrotat 1959 i Vislanda.
Länk till Helsingborgs Mekaniska Verkstad, Helsingborg, Sverige
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ 3Lr 4015, Helsingborg 1915


Copyright © 2020 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen