SJ S13p 3079


SJ S13p 3079


SJ S13p 3079 tillverkades av Nohab 1908. Tillverkningsnummer 890.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från LJ 9. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: