SJ Z4t 229


SJ Z4t 229 tillverkades av KVAB 1950. Tillverkningsnummer 75.
1067 mm lokomotor för Statens Järnvägar. Slopat 1970. Skrotat 1971 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: