SJ C2r 4001


SJ C2r 4001


SJ C2r 4001 tillverkades av Nohab 1896. Tillverkningsnummer 443.
1067 mm 2B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från VTJ 61. Omlittererades 1944 till SJ C2t 4001. Omlittererades 1948 till SJ W3t 4001. Slopat 1949. Skrotat 1949.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: