SJ Sp 3035


SJ Sp 3035 tillverkades av Motala 1916. Tillverkningsnummer 576.
891 mm ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från VÅHJ 10. Omlittererades 1948 till SJ L15p 3035. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ I 113

Jag vill lägga till följande på denna sida: