SJ C6r 4036


SJ C6r 4036


SJ C6r 4036 tillverkades av Nohab 1893. Tillverkningsnummer 377.
1067 mm 2B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1943 från KVBJ 3. Slopat 1943. Skrotat 1948 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: