SJ S20p 3088


SJ S20p 3088


SJ S20p 3088 tillverkades av Nohab 1914. Tillverkningsnummer 1038.
891 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från HSJ 10. Slopat 1960. Skrotat 1960 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: