SJ S4p 249


SJ S4p 249 tillverkades av KVAB 1948. Tillverkningsnummer 63.
891 mm lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från GJ 2. Slopat 1964. Skrotat 1964 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: