SJ Gp 3118


SJ Gp 3118 tillverkades av Motala 1916. Tillv.nr. 575.
891 mm 1D-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 21. Slopat 1965. Skrotat 1965 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ Gp 3118
SJ E10 1739

Jag vill lägga till följande på denna sida: