SJ B3p 3109


SJ B3p 3109


SJ B3p 3109 tillverkades av Henschel 1922. Tillverkningsnummer 19246.
891 mm 2C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 28. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till Henschel & Sohn, Kassel, Tyskland

Jag vill lägga till följande på denna sida: