SJ Z6p 540


SJ Z6p 540 tillverkades av ASJ-F 1954. Tillverkningsnummer 726.
891 mm dieselhydrauliskt lokomotor tillhörande Statens Järnvägar. 1959 från SRJ 2. Omlittererades 1963 till SJ Z6p 1540. Sålt 1972 till RB 2.
Länk till AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: