SJ N3p 3046


SJ N3p 3046


SJ N3p 3046 tillverkades av Motala 1907. Tillverkningsnummer 398.
891 mm 1D ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1946 från VJ 1. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: