SJ L19p 3149


SJ L19p 3149


SJ L19p 3149 tillverkades av Falun 1913. Tillverkningsnummer 164.
891 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 23. Slopat 1954. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till (VMF) Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun, Sverige

SJ W3 1628

Jag vill lägga till följande på denna sida: