SJ L2r 4013


SJ L2r 4013


SJ L2r 4013 tillverkades av Nohab 1907. Tillv.nr. 836.
1067 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 9. Omlittererades 1944 till SJ L2t 4013. Slopat 1965.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ L2r 4013

Jag vill lägga till följande på denna sida: