SJ N2p 3033


SJ N2p 3033


SJ N2p 3033 tillverkades av Henschel 1920. Tillverkningsnummer 18046.
891 mm ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 194 från ULB 9. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Henschel & Sohn, Kassel, Tyskland

Jag vill lägga till följande på denna sida: