SJ K3t 4051


SJ K3t 4051


SJ K3t 4051 tillverkades av Nohab 1888. Tillverkningsnummer 253.
1067 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från HBJ 3. Slopat 1954. Skrotat 1956 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: