SJ Z4p 316


SJ Z4p 316 tillverkades av KVAB 1952. Tillverkningsnummer 99.
891 mm dieselhydraulisk motorlok för Statens Järnvägar. Scania-Vabis 160 hk. Ombyggd 1961 till 1093 mm typ Z4tu. Sålt 1966 till Riddarhytte AB, Sålt 1969 till NKlJ 4. Ombyggd 19xx till 891 mm. Utlånades 19xx till Hagfors Järnvägsmuseum. Deponerades 2007 till Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening (KUJmf). 2009 från Hagfors till Grängesberg. Ombyggd 2009 till 1 093 mm. 2010 till Köping. Sålt 2012 från Uddeholms AB till KUJmf.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Järnvägsböcker

Lidingöbanan

Lidingöbanan
Pris 79 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen