SJ S2p 3038


SJ S2p 3038


SJ S2p 3038 tillverkades av Henschel 1920. Tillverkningsnummer 17868.
891 mm ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1940 från ÖSmJ 4. Slopat 1962. Skrotat 1962 i Vislanda.
Länk till Henschel & Sohn, Kassel, Tyskland

Jag vill lägga till följande på denna sida: