SJ N4p 3160


SJ N4p 3160


SJ N4p 3160 tillverkades av Motala 1921. Tillv.nr. 668.
891 mm 1D1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1950 från NÖJ 18. Slopat 1963.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: