SJ C2p 3114


SJ C2p 3114


SJ C2p 3114 tillverkades av Nohab 1899. Tillverkningsnummer 544.
891 mm 2B-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 8. Slopat 1954. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ Ub 166

Jag vill lägga till följande på denna sida: