SJ S16p 3082


SJ S16p 3082


SJ S16p 3082 tillverkades av Nohab 1923. Tillverkningsnummer 1686.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 42. Slopat 1955. Skrotat 1956 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: