SJ L15p 3070


SJ L15p 3070


SJ L15p 3070 tillverkades av Nohab 1911. Tillverkningsnummer 969.
891 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från GJ 11. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: