SJ L15p 3145


SJ L15p 3145


SJ L15p 3145 tillverkades av Motala 1914. Tillverkningsnummer 528.
891 mm 1C1-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 33. Slopat 1955. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: